X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدنرم افزار

رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

دانلود تبدیل نقشه های گوگل ارث به اتوکدبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
جزئیات و دانلود

شامل:بدون مراجعه به محل، زمین یا مکان مشخصی رو UTM دار کنید...و فایل گوگل ارث خود رو تبدیل به نقشه های اتوکدی کنید.بدون استفاده از هیچ نرم افزاری...

با تایپ یک دستورنقشه خود در اتوکد را  وارد گوگل ارث کنید به شرطی که نقشه شما دارای UTM یا مختصات باشه..

میتونید یه سرچ معمولی تو گوگل انجام بدین و ببینید که همه سایتهایی که نوشتن تبدیل نقشه های گوگل ارث به اتوکد همشون چیزی جز سرکاری نیست. ما در این پکیج به صراحت و به زبانی ساده این آموزش رو توضیح داده ایم نه احتیاجی به برنامه ای خاص هستش .... فقط با خرید این پکیج میتونید مشاهده کنید که برای اینکار به هیچ نرم افزاری احتیاج نیست.... جالب اینجاست با آموزش ما دقیقا نقشه شما دارای مختصاتی دقیق خواهد بود... یعنی utmدار... پس دیگر نیازی نیست برای utm مکانی خاص و یا زمینی خاص حتما به آنجا مراجعه کرد فقط با مشاهده آن مکان در گوگل ارث و پکیج آموزشی ما میتونید زمین و یا آن مکان خاص رو UTM دار کنید و مختصاتش رو بدست بارین....

آموزش کار با گو گل ارث .... تبدیل نقشه ها و عکسهای گوگل ارث به همه پسوندهای دلخواه... آموزش تبدیل نقشه های گوگل ارث به اتوکد و اعمال تغییر در نقشه ها با اتوکد... تعیین دقیق UTM نقاط زمینها و نقشه های گوگل ارث ... آموزش تبدیل نقشه های UTM دار اتوکدی و بردن نقشه ها به محیط گوگل ارث ... تنظیمات حرفه ای گوگل ارث(اگر بصورت حرفه ای و همیشگی کار با گوگل ارث انجام میدهید به این تنظیمات احتیاج پیدا خواهید کرد) و هزاران آموزش دیگر

هر آنچه که یک مهندس نقشه بردار به آن نیاز پیدا خواهد کرد در این پکیج موجود می باشد....

پکیج طلایی گوگل ارث یک دستیار واقعی برای مهندسین نقشه بردار و مهندسین جهاد کشاورزی و منابع طبیعی می باشد....

تبدیل فرمت های گوگل ارث به فرمت اتوکد و بلعکس ... تبدیل فرمت kml , kmz به فرمت های dwg,gpx و....


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 19
     
print

دانلود رایگان مدیریت هزینه، براورد و بودجه بندی پروژهدانلود


محتوا

مفاهیم كلی مدیریت پروژه

مقدمهای بر مبانی مدیریت پروژه

چرخه عمر پروژهها

براورد هزینه پروژه

ساختارهای شكست

ابزارها و تكنیكها

خروجیها

بودجهبندی

تعریف

ابزارها و تكنیك ها

خروجیهاهای آموزشی و نمونههای عملی

منابع و مراجع
مقدمه ای بر مبانی مدیریت پروژه


مروری بر مفاهیم / تعریف پروژه

پروژه تلاشی است که در آن منابع انسانی، ماشین آلات، مواد و پول به

روشی بدیع سازماندهی میشوند تا مجموعه ای از فعالیتهای منحصر به

فرد برای ایجاد تغییراتی سودآور با اهداف معین کمی و کیفی - ضمن

لحاظ کردن محدودیت در زمان و هزینه - به انجام رسد.

هزینه

زمان كیفیت

هدف

تعریف استاندارد:

تلالاشی است موقتی برای ایجاد محصول یا خدمتی

منحصر به فرد. موقت به این معنا که هر پروژه

دارای انتها بوده و منحصر به فرد به این معنا

که محصول یا خدمتی متمایز از تمام

محصولالات و یا خدمات مشابه خواهد بود.

مروری بر مفاهیم / تعریف مدیریت پروژه

تعاریف کلالاسیک:

برنامهریزی، سازماندهی، هدایت و كنترل منابع در یك بازه زمانی مشخص

برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده.

فرایند یکپارچه سازی هر چه لالازم است انجام شود تا پروژه برای تحقق

اهداف خود در مسیر چرخه عمر خود به پیشرود.

تعریف استاندارد:

كاربرد دانش، مهارتها، ابزارها و تكنیكها در اجرای فعالیتهای پروژه برای

تحقق نیازها وانتظارات ذینفعان آن پروژه.


مروری بر مفاهیم / دامنه مدیریت پروژه

مدیریت محدوده

مدیریت زمان

مدیریت هزینه

مدیریت ارتباطات

مدیریت ریسك

مدیریت تداركات

مدیریت كیفیت

مدیریت یكپارچگی

مدیریت منابع انسانی

حوزههای بیان اهداف

قابل تحویل پروژه

حوزههای پشتیبان برای

تحقق اهداف قابل تحویل

پروژه

-  مدیریتزمان پروژه

Project Time Management

- تعریف فعالیت

Activity Definition

- توالی فعالیت

Activity Sequencing

- برآورد منبع فعالیت

Activity Resource Estimating

- برآورد مدت زمان فعالیت

Activity Duration Estimating

- تهیه زمان بندی

Schedule Development

- کنترل زمان بندی

Schedule Control

- مدیریت نیروی انسانی

Project Human Resource Management

- برنامه ریزی منابع انسانی

Human Resource Planning

- انتخاب تیم پروژه

Acquire Project Team

- بهبود تیم پروژه

Develop Project Team

- مدیریت تیم پروژه

Manage Project Team

- مدیریت تدارکات پروژه

Project Procurement Management

- برنامه ریزی خرید با مالکیت

Plan Purchases and Acquisitions

- برنامه ریزی قرارداد

PlanContracting

- درخواستبرای پاسخ فروشنده

Request Seller Responses

- انتخاب فروشندگان

Select Sellers

- راهبری قرارداد

Contract Administration

- خاتمه قرارداد

ContractClosure

- مدیریت محدوده پروژه

Project Scope Management

- برنامه ریزی محدوده

Scope Planning

- تعریف محدوده

Scope Definition

WBS - ایجاد

Create WBS

- ممیزی محدوده

Scope Verification

- کنترل محدوده

Scope Control

-  مدیریت یکپارچگی پروژه

Project Integration Management

- تدوین منشور پروژه

Develop Project Charter

- تدوین بیانیه مقدماتی محدوده پروژه

Develop Preliminary Project Scope Statement

- تدوین برنامه مدیریتپروژه

Develop Project Management Plan

- هدایتو مدیریتپروژه

Direct and Manage Project Execution

- نظارت و کنترل کار پروژه

Monitor and Control Project Work

- کنترل یکپارچه تغییرات

Integrated Change Control

- خاتمه پروژه

Close Project

- مدیریت کیفیتپروژه

Project Quality Management

- برنامه ریزی کیفیت

Quality Planning

- انجام تضمین کیفیت

Perform Quality Assurance

- انجام کنترل کیفیت

Perform Quality Control

- مدیریت ریسک پروژه

Project Risk Management

- برنامه ریزی مدیریت ریسک

Risk Management Planning

- شناسایی ریسک

Risk Identification

- تجزیه و تحلیل کیفی ریسک

Qualitative Risk Analysis

- تجزیه و تحلیلی کمی ریسک

Quantitative Risk Analysis

- برنامه ریزی پاسخ به ریسک

Risk Response Planning

- هدایتو کنترل ریسک

Risk Monitoring and Control

- مدیریت هزینه پروژه

Project Cost Management

- برآورد هزینه

Cost Estimating

- برنامه ریزی بودجه

Cost Budgeting

- کنترل هزینه

Cost Control

-  مدیریت ارتباطات پروژه

Project Communications Management

- برنامه ریزی ارتباطات

Communications Planning

- توزیع ارتباطات

Information Distribution

- گزارشدهی عملکرد

Performance Reporting

- مدیریت ذینفعان

Manage Stakeholders


چرخه عمر پروژهها / تعریف چرخه عمر

با توجه به این که پروژههای مشابه در نحوه

اجرا نیز مشابه میباشند، شرکتهای مجری،

برای الگوسازی سبک مدیریت،

آنها را به چند فاز تقسیم بندی میکنند تا

مدیریت و کنترل آنها بهتر انجام پذیرد. به

این فازها، چرخه عمر پروژه گفته میشود.

چرخه عمر پروژه

مجموعه ای است از مراحل عمومی و متوالی مدیریت پروژه.آموزشی برنامه ریزی و كنترل 


چرخه عمر پروژهها / تفاوتهای چرخه عمر پروژه و محصول

همانطور كه عنوان شد چرخه عمر پروژه در واقع چرخه فرایندها و

فعالیتهای لازم برای اجرا موفق مدیریت پروژه بوده و صرف نظر از

نوع و ابعاد و پیچیدگیهای پروژه قابلیت كاربرد عام و عمومی دارد.

درحالیكه چرخه عمر محصول پروژه ترتیب و توالی فرایندهای منحصر

به فرد برای ایجاد محصول خروجی و نتیجه حاصل از اجرای پروژه

میباشد.

Project Life Cycle Vs

Product Life Cycle


چرخه عمر پروژهها / فازهای چرخه عمر

:Initiating Process Group گروه فرآیندی آغازین

تعریف و تصویب یک پروژه یا یک مرحله از پروژه

:Planning Process Group گروه فرآیندی برنامه ریزی

انجام برنامه ریزیها برای دستیابی به اهداف و محدوده در نظر گرفته شده برای پروژه.

:Executing Process Group گروه فرآیندی اجرایی

یکپارچهسازی افراد و سایر منابع را برای اجرای برنامهها.

:Monitoring and Controlling Process Group گروه فرآیندی کنترلی

نظارت منظم بر پیشرفت کار به منظور تعیین انحراف نسبت به برنامهها و انجام اقدامات

اصلاحی مورد نیاز برای برآورده نمودن اهداف.

:Closing Process Group گروه فرآیندی اختتامی

پذیرش رسمی محصول، خدمت یا نتیجه و رساندن پروژه به یک خاتمه سامانمند.

چرخه عمر پروژهها / ارتباط بین فازهای چرخه عمر

فرایندهای برنامه ریزی فرایندهای آغازین

فرایندهای اجرائی فرایندهای کنترلی

فرایندهای اختتامی


چرخه عمر پروژهها / همپوشانی فازهای چرخه عمر

محدوده های گروه های فرآیندی

مدیریت پروژه آغازین برنامه ریزی اجرایی کنترلی اختتامی

- نظارت و کنترل بر - خاتمه پروژه

کار پروژه

- کنترل یکپارچه

تغییرات

- هدایت و

مدیریت اجرای

پروژه

- توسعه برنامه

مدیریت پروژه

- تهیه منشور پروژه

- بیانیه محدوده اولیه

یکپارچگی پروژه

- ممیزی محدوده

- کنترل تغییرات

محدوده

- برنامه ریزی محدوده

- تعریف محدوده

WBS - ایجاد

محدوده

- تعریف فعالیتها - کنترل زمانبندی

- تعیین توالی فعالیتها

- تخمین منبع فعالیتها

- برآورد مدت فعالیتها

- تهیه زمانبندی پروژه

زمان

- برآورد هزینه -کنترل هزینه

هزینه - بودجه بندی

ارتباط بین چرخه عمر و فرایندهای مدیریتپروژه


محدوده های گروه های فرآیندی

مدیریت پروژه آغازین برنامه ریزی اجرایی کنترلی اختتامی

کیفیت - برنامه ریزی کیفیت - تضمین کیفیت - کنترل کیفیت

- استخدام تیم پروژه - مدیریت تیم پروژه

- توسعه تیم پروژه

- برنامه ریزی منابع انسانی

منابع انسانی

- گزارشات عملکردی

- مدیریت ذی نفعان

ارتباطات - برنامه ریزی ارتباطات - توزیع اطلالاعات

- پیگیری و کنترل

ریسک

- برنامه ریزی ریسک

- شناسایی ریسک

- تحلیل کیفی ریسک

- تحلیل کمی ریسک

- برنام ه ریزی پاسخ به ریسک

ریسک

- خاتمه

قرارداد

- استعلالام از - راهبری قرارداد

تامینکنندگان

- انتخاب تامینکنندگان

- برنامه ریزی تدارکات

- برنامه ریزی قرارداد

تدارکات

ارتباط بین چرخه عمر و فرایندهای مدیریتپروژه
براورد هزینه پروژه


Ref: Thiry

مدیریت هزینه / تعریف

Project Cost Management : مدیریتهزینه پروژه

فرایند برنامهریزی، تخمین، بودجهبندی و كنترل هزینهها را در بر

میگیرد به گونهای كه امكان تكمیل پروژه با بودجه تخصیص یافته

فراهم آید.

– تخمین هزینه: براورد تقریبی هزینههای مربوط به تامین منابع مورد نیاز برای

تكمیل فعالیتهای پروژه.

– بودجهبندی هزینه: جمعبندی هزینههای تخمینی از فعالیتهای منفرد یا

بستههای كاری راستای تثبیت یك خط مبنای هزینه.

– كنترل هزینه: بر عواملی كه انحرافات هزینه را ایجاد میكنند تاثیر میگذارد

و تغییرات احتمالی در بودجه را كنترل میكند.

مدیریت هزینه در درجه نخست با هزینه منابع مورد نیاز برای تكمیل

فعالیتهای پروژه در ارتباط است ولی در هر حال باید تاثیر تصمیمات

اتخاذ شده در خلال پروژه را بر هزینههای مصرف، نگهداری و پشتیبانی

از محصول پروژه را مد نظر قراردهد.اشاره به مفهوم چرخه عمر هزینه


مدیریت هزینه / نمای كلی مدیریتهزینه

تخمین هزینه

ورودیها: §

- عوامل محیطی

- سرمایههای فرایندی سازمان

- بیانیه محدوده پروژه

- ساختار شکست کار

WBS - دیکشنری

- برنامه مدیریت پروژه

برنامه مدیریت زمانبندی

برنامه مدیریت کارکنان

ثبت ریسک

ابزارها و تکنیکها: §

- تخمین قیاسی

- تعیین نرخهای هزینه منبع

- تخمین پایین به بالا

- تخمین پارامتریک

- نرمافزار مدیریت پروژه

- تحلیل پیشنهاد فروشندگان

- تحلیل اندوخته

- هزینه کیفیت

خروجیها: §

- تخمینهای هزینه فعالیت

- تخمین هزینه فعالیت با جزییات پشتیبانی کننده

- تغییرات درخواست شده

- برنامه مدیریت پروژه به روز شده

بودجهبندی هزینه

ورودیها: §

- بیانیه محدوده

- ساختار شکست کار

WBS - دیکشنری

- تخمین هزینه فعالیت

- خمین هزینه فعالیت با جزییات پشتیبانی کننده

- زمانبندی پروژه

- تقویم منبع

- قرارداد

- برنامه مدیریت هزینه

ابزارها و تکنیکها: §

- جمعبندی هزینه

- تحلیل اندوخته

- تخمین پارامتریک

- اصلاح محدودیت سرمایهگذاری مالی

خروجیها: §

- مبنای هزینه

- نیازهای سرمایهگذاری پروژه

- برنامه مدیریت هزینه به روز شده

- تغییرات درخواست شده

کنترل هزینه

ورودیها: §

- خط مبنای هزینه

- نیازهای سرمایهگذاری پروژه

- گزارشات عملکردی

- اطلاعات عملکردی کاری

- درخواستهای تغییر تایید شده

- برنامه مدیریت پروژه

ابزارها و تکنیکها: §

- سیستم کنترل تغییر هزینه

- تحلیل سنجش عملکرد

- پیشبینیها

- بازنگری در عملکردئ پروژه

- نرمافزار مدیریت پروژه

- مدیریت انحرافات

خروجیها: §

- تخمین هزینه به روز شده

- مبنای هزینه به روز شده

- سنجشعملکرد

- پیشبینیهای مرتبط با تکمیل پروژه

- تغییرات درخواست شده

- اقدامات اصلاحی توصیه شده

- سرمایههای فرایندی به روز شده سازمان

- برنامه مدیریت پروژه به روز شده

Work Breakdown Structure مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار

پیش از آشنایی با روشهای تخمین هزینه ابتدا به چگونگی تشریح

محدوده كار، بستههای كاری و تهیه لیست فعالیتها اشاره میشود.

Deliverables : اقلام قابل تحویل پروژه

عبارتند از اقلام، نتایج یا خروجی های قابل لمس فیزیكی، قابل اندازه

گیری و قابل تایید كه به منظور تكمیل پروژه و یا بخشی از آن

میبایست تولید گردد. اقلام قابل تحویل شامل موارد زیر است.

– محصولات

– تجهیزات

– ماشینآلات

– تسهیلات

– نرم افزار و سخت افزار

– مستندات


WBS مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / تعریف و ویژگی

مجموعه ای از اقلالام قابل تحویل پروژه است كه استخوان بندی و WBS

محدوده پروژه را تشكیل میدهد.

تقسیم محدوده كاربه بستههای كاری قابل WBS منظور از بكارگیری

مدیریت است كه بتوان آنها را براورد و برنامهریزی كرده یا مسؤلیت

تحویل آن را به فرد یا واحدی از سازمان واگذار نمود.

بیانگر كلیه اقلالام لالازم برای تحقق اهداف است نه بیشتر و نه WBS

كمتر

با شكست بیشتر، تعریف جزءتری از پروژه حاصل میگردد.

معیار شكست در هر سطح یكسان میباشد.

مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / روشهای شكست

شكست بر اساس محصول نهایی و اجزا آن شكست فیزیكی

شكست بر اساس سازمانها و واحدهای سهیم در اجرای پروژه

شكست بر اساس موضوعات و كارهایفازهای اصلی و عمده

شكست بر اساس محدوده جغرافیای اجرای پروژه


WBS مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار/ مدلهای نمایش

نمایشگرافیكی

مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

¨ PBS:

¨ OBS:

¨ FBS:

¨ CBS:

¨ LBS:

¨ SBS:

Product Breakdown Structure

Organizational Breakdown Structure

Functional Breakdown Structure

Cost Breakdown Structure

Location Breakdown Structure

System Breakdown Structure


PBS / مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

نمایش سلسله مراتبی از مجموعهها، زیر مجموعهها و اجزا تشكیل دهنده PBS

محصول پروژه است.

را با اسم تعریف میشود نه با فعل PBS

/PBS / مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

PBS مزایای استفاده از

حصول اطمینان از در نظر گرفتن كل پروژه

اتفاق نظر بر محدوده پروژه بین ذینفعان

سهولت در تقسیم مسئولیت

گروه بندی منطقی اقلالام قابل تحویل

– افقی : تفكیك اقلالام از یكدیگر

– عمودی : ابعاد و اندازه اقلالام

زمینه سازی برای تخمین زمان و هزینه كار

سهولت در كنترل ریسك

سهولت كنترل پروژه

امكان حذف و اضافه نمودن اقلالام قابل تحویل

زمینه سازی برای ایجاد سیستم مدیریت اطلالاعات


/PBS / مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

PBS آزمون

صحت

– آیا فقط از اسامیاستفاده شده است ؟

– آیا همه اسامیدارای مفهوم میباشند ؟

كامل بودن

– آیا همه گروههای اقلالام قابل تحویل نوشته شده است ؟

– آیا دسته بندی بهتری برای اقلالام قابل تحویل وجود دارد ؟

تكرار

– آیا قلمیدر جاهای مختلف تكرار شده است ؟

/PBS / مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

Work packages بستههای كاری

آخرین سطح اقلالام قابل تحویل پروژه را بستههای كاری گویند.

بستههای كاری


/PBS / مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

معیارهای تعیین تعداد سطوح شكست

سطح جزییات مورد انتظار

سطح ریسك

سطح كنترل

میزان دقت تخمین ها

میزان ارزش و اهمیت بستههای كاری

نفر – ساعت بستههای كاری

مدیریت هزینه / کارگاه آموزشی شماره یک

موضوع پروژه خود را انتخاب و فرمهای شماره LOP ضمن بررسی پروژه

یک، دو و سه را تکمیل نمایید.

آشنا شویم. LOP با پروژه


مدیریت هزینه / معرفی ابزارها و تكنیكهای تخمین هزینه

تخمین قیاسی استفاده از هزینه واقعی یك پروژه مشابه به عنوان مبنایی برای

پروژه جاری.

تخمین بر اساس نرخ هزینه منابع یا به عبارت دیگر مظنهها است. فهارس بها

از منابع سودمند در این روش هستند.

تخمین از پایین به بالالا براورد هزینهها از جز و انباشته كردن آنها تا رسیدن به

كل است.

تخمین پارامتریك استفاده از دادههای واقعی پیشین برای كل یك كار است

وقتی كه قابل تقسیم به واحدهای اندازهگیری شوند. مثل هزینه ساخت

هرمترمربع سوله یا احداث هر كیلومتر راهآهن

تخمین به كمكنرمافزار یا بهرهگیری از نرمافزارهای محاسب و شبیهساز

تخمین براساساستعلالام از فروشندگان

تحلیل اندوخته راهكاری است برای مواجه با ناشناخته یا موارد پیشبینی نشده

كه به عنوان ذخیره احتیاطی در براوردها لحاظ میشود.

مدیریت هزینه / مهمترین خروجیهای تخمین هزینه

تخمین هزینه فعالیتها و كل پروژه

تهیه جزییات پشتیبانی كننده تخمین فعالیت شامل:

– زمان اجرای فعالیت متناسب با هزینهی پیشبینی شده برای اجرا

– مستندسازی چگونگی و مبانی براورد

– مستندسازی فرضیات براورد

– مستندسازی محدودیتها در براورد هزینه

 بیانگر براورد هزینه بین ±% – تعیین و ارائه حدود براوردهای ممكن  

 و  است.

تغییرات درخواست شده و برنامه مدیریت هزینه بروز شده

بودجهبندی پروژه

Budgeting مدیریت هزینه / بودجهبندی

موفقیت مالی یک پروژه نه تنها به سود آوری آن بلکه به مدیریت هزینهها در طول

چرخه عمر آن پروژه بستگی کامل دارد. نقطه شروع این راه توجه به بودجهبندی

دقیق و صحیح است.

بودجه عبارتست از هزینه برنامهریزی شده برای یك فعالیت یا پروژه

بودجه هر فعالیت از موارد زیر تشكیل شده است:

مواد اولیه- كمكی و ...

دستمزد نیروی انسانی- تجهیزات و ...

سربار

بودجهبندیعبارتست از تعیین هزینههای لازم برای تکمیل یک فعالیت یا پروژه

است. Cost Baseline « خط مبنای هزینه » خروجی اصلی فرایند بودجهبندی

در مقاطع زمانی پیشرو « نیازهای سرمایهگذاری پروژه » بودجهبندی تعیین كننده

است.


مدیریت هزینه / بودجهبندی / نمودار خط مبنای هزینه

نمودار

خط مبنا

هزینه

Banana Curve مدیریت هزینه / بودجهبندی / منحنی موز

منحنی موز هزینههای تكمیل پروژه به صورت تجمعی و در حالت اجرا

براساس زمانبندیهای زودترین زمان شروع و دیرترین زمان

نشان میدهد. LS و ES شروع


مدیریت هزینه / کارگاه آموزشی شماره دو

برای فعالیتهای پروژه خود هزینه و نمودار خط مبنای هزینه را با استفاده

از فرمهای چهار و پنج تهیه نمایید.

Cash Flow مدیریت هزینه / بودجهبندی / جریان نقدینگی

انجام بودجه بندی از طریق محاسبه و انتشار جریان نقدینگی صورت

میپذیرد.

جریان نقدینگی عبارتست از تفاوت جریا ن های ورودی درآمدها و

جریا ن های خروجی مخارج در طول مدت تكمیل پروژه


مدیریت هزینه / بودجهبندی / جریان نقدینگی / چگونگی محاسبه جریان نقدینگی

مدیریت هزینه / بودجهبندی / جریان نقدینگی / چگونگی محاسبه جریان نقدینگی

فرضیات:

¨ B/F for April: $

¨ Monthly Income: $

بودجه در

دسترس

هزینه جاری

جریان تكمیل پروژه

نقدینگی


مدیریت هزینه / کارگاه آموزشی شماره سه

به چگونگی تهیه نمودار جریان نقدینگی برای یك پروژه واقعی توجه

فرمایید.
منابع و مراجع


منابع و مراجع

برنامهریزی و كنترل پروژه. مهندس نادریپور

برنامهریزی و كنترل پروژه. حاجشیرمحمدی

جزوه آموزشی شركت آوك. دكتر امامیزاده

¨ Project Management Body Of Knowledge PMBOK

¨ Project Management, Planning & Control Techniques,

Rory Burke, 

¨ Project Management, Michel Thiry & Valanse 

منابع فارسی:

منابع لالاتین:

اطلالاعات جمعآوری شده از سایتهای مرتبط در اینترنت

برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 7
     
print

دانلود رایگان مجموعه نمونه قرارداد ها


دانلود


قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.


بسیاری از افراد همواره برای نوشتن قرارداد با مشکل نحوه نگارش آن روبرو هستند و ممکن است قراردادی را به اشتباه تنظیم نمایند. نمونه قرار داد ها در هر زمینه به افراد کمک می کند تا در زمان عقد قرار داد بتوانند از آن به عنوان الگو استفاده نمایند و آن را مطابق با آنچه در نظر دارند تغییر دهند.

هم اکنون مجموعه قرارداد های آماده ای در سطح اینترنت وجود دارد که عمدتاً به صورت تجاری و با قیمت های بالایی به فروش می رسد، اینک پی سی دانلود مجموعه ایی از قرار داد های آماده را گرد آوری و جهت استفاده کاربران به صورت رایگان ارائه نموده است.


ویژگی های این مجموعه:

-  نمونه قرارداد آماده فارسی و انگلیسی

- فایل ها با فرمت  و  درصد قابل ویرایش

- گلچینی بی نظیر از انواع قراردادها و قوانین موجود در آن شامل: قوانین حقوقی، تجاری،  اداری، بازرگانی، بین المللی برای بستن  قرادادهای داخل و یا خارج از کشورلیست قرار داد ها:

اجرای كامل سقف تیرچه بلوك

قرارداد چاپ كتاب

مساقات

 درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion

پرسش نامه و پیشنهاد بیمه

پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

« قــرارداد تامین اتومبیل»

آتش سوزی 

آیین نامه معاملات شرکت

اجاره خودروی سواری با راننده

اجاره نامهاستاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک

اجاره نامه

اجاره یك باب پاركینگ

اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری

اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی

ارائه خدمات اسكان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی

انتقال سرقفلی

انجام خدمات 

بازرگانی داخلیبه استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

بازرگانی داخلی

برگ پیشنهاد قیمت

به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه مسكونی

بیع قطعی ملك

بیع قطعی منقول یك دستگاه اتومبیل سواری

بیع قطعی یك باب ساختمان و یك باب مغازه

بیع قطعی یك قطعه باغ

بیمه تمام خطر مقاطعه كاران

بیمه نامه تمام خطر نصب

ترخیص كالا

تعهد نامه

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

تمدید قرارداد استخدام پیمانی

تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز

تمدید قرارداد

تهیه نرم‌افزار دانشگاه

توافقنامه 

توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی

توافقنامه

حق انتفاع سكنی رقبی

خرید ساختمان نیمه ساخته«در حال احداث

خرید

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار 

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه 

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگلیسی

درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 

درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 

درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 

سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان

سوگند نامه

شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تأمین کالا و ساخت  و نصب  PC 

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات E.P برای پروژه های صنعتی 

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب  E.P.C 

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب  C 

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی 

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های  تأمین کالا و ساخت و نصب   PC  

شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی 

شرح تعهدات پیمانکار

شركت سهامی بیمه آتش سوزی

صلح حقوق سرقفلی مغازه

صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی

ضمانت نامه پیش پرداخت 

ضمانت نامه برای شركت در مناقصه 

ضمانت نامه حسن انجام کار

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها وكارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی

فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- كاربردی 

فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

فروش آهن آلات

فروش خدمات نرم افزاری 

قراداد فروش پالت

قرار داد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق

قرار داد حق التدریس

قرار داد خرید دستکش

قرار داد طراحی وب سایت 

قرارداد  تعمیرات ماشین های مشغول به کار

قرارداد  كار بازار یابی یك ماهه 

قرارداد پژوهشى

قرارداد پارتیشن

قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید كارگاه-شركت

قرارداد پروژه پژوهشى

قرارداد پست مستقیم  

قرارداد پشتیبانی نرم افزار

قرارداد پیش فروش

قرارداد پیمان انجام...

قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد پیمانکاری 

قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا 

قرارداد پیمانکاری نظافت

قرارداد پیمانکاری

قرارداد گچ کاری

قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی

قرارداد کارجو

قرارداد کانال کشی کولر

قرارداد آسانسور

قرارداد آسفالت

قرارداد آموزش

قرارداد اتصال به شبكه اینترنت

قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

قرارداد اجاره اماكن ورزشی

قرارداد اجاره به شرط تملیك

قرارداد اجاره خودرو 

قرارداد اجاره نامه ساختمان

قرارداد اجرای طرح پژوهشی 

قرارداد ارائه خدمات استقرارچرخه بهره وری 

قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان

قرارداد ارزیابی امنیت شبكه

قرارداد اسکلت فلزی

قرارداد استفاده از حق ارتفاق

قرارداد اشتراك اینترنت بی سیم Wireless

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شرکت

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات

قرارداد اعطای نمایندگی 

قرارداد اقاله

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت 

قرارداد بتن ریزی

قرارداد بیمه حوادث گروهی یك شركت

قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء 

قرارداد تأسیسات برقی

قرارداد تأمین نیروی کارگری

قرارداد تابلو برق

قرارداد تحقیقات صنعتی

قرارداد تحقیقات صنعتی

قرارداد تخریب

قرارداد تدریس 

قرارداد تدریس 

قرارداد تدریس 

قرارداد تدوین كتاب

قرارداد تعویض قطعه

قرارداد تغییرات و تعمیرات

قرارداد تكریب

قرارداد توجیهی

قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی

قرارداد تولید درس الكترونیكی

قرارداد تولید قطعه  

قرارداد تولید قطعه 

قرارداد جعاله تعمیر مسكن بانك ...

قرارداد جعاله

قرارداد حروفچینی كتاب

قرارداد حسابرسی مالیاتی

قرارداد حق التدریس

قرارداد حق انتفاع سكنی عمری

قرارداد خاکبرداری

قرارداد خدمات 

قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی

قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور 

قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی

قرارداد خدمات رایانه‌ای

قرارداد خدمات فنی

قرارداد خدمات نظارتى

قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

قرارداد خدمات

قرارداد خرید 

قرارداد خرید کارت پرسنلی

قرارداد خرید کالا 

قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیر منقول

قرارداد خرید و عرضه مرغ

قرارداد خرید و فروش لوازم یدکی

قرارداد خرید

قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی

قرارداد درای وال

قرارداد رسیدگی به سود و زیان

قرارداد رنگ آمیزی

قرارداد رنگ آمیزی

قرارداد ریخته گری 

قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال  

قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

قرارداد ساخت قالب

قرارداد ساخت

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد سرویس و نگهداری

قرارداد سولــه

قرارداد طبخ غذا

قرارداد طراحی صفحات وب 

قرارداد طراحی وب سایت

قرارداد طرح و ساخت   EPC 

قرارداد عملیات تحقیقاتی

قرارداد فرهنگی و تفریحی

قرارداد فروش 

قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری

قرارداد فروش اقساطی

قرارداد فروش بسته نرم افزاری 

قرارداد فروش ساختمان  مبایعه نامه 

قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک SMS نسخه سازمانی

قرارداد فروش قطعه

قرارداد فروش قطعی یك باب خانه مسكونی

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

قرارداد فروش و  نصب و راه اندازی آسانسور

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

قرارداد فروش واحد مسكونی

قرارداد فروش واحد های واقع در بلوک

قرارداد فضای سبز 

قرارداد فضای سبز 

قرارداد قالب بندی

قرارداد كار معین و مدت محدود

قرارداد كار موقت

قرارداد كار موقت

قرارداد لوله کشی گاز

قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب

قرارداد متر مربعی زیربنا

قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

قرارداد محوطه سازی

قرارداد مدیریت پروژه 

قرارداد مدیریت طرح

قرارداد مراکز خدمات درمانی

قرارداد مزارعه

قرارداد مشارکت همکاری در خرید و عرضه مرغ مازاد استان 

قرارداد مشارکت

قرارداد مشاركت مدنی

قرارداد مشاوره تعویض قطعات

قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد 

قرارداد مشاوره

قرارداد مضاربه

قرارداد معاوضه واحد مسكونی

قرارداد منشی گری

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

قرارداد نگهداری - راهبری - سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور ....

قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار

قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار

قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند 

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

قرارداد نظارت فنی

قرارداد نمایندگی  

قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی 

قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی

قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

قرارداد همكاری در اجرای فعالیت‌ پژوهشی

قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

قرارداد

قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

قــرارداد تامین اتومبیل

قـــرارداد خرید

قــــرارداد اجـــاره سالـــن

قولنامه ملک

مبایعه نامه

متن کامل قرارداد پیمانکاری طراحی و ساخت به شیوه Turn - Key

متن انگلیسی یک موافقت نامه نمونه سرمایه گذاری مشترک بین المللی

مشاركت در ساخت بنا

مشاركت در ساخت

مشاركت مدنی خصوصی

مشاوره به صورت نیمه وقت

مشاوره و نظارت

موافقت نامه پیمان های مهندسی E.P.C  تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب 

موافقت نامه ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب   PC  

موافقت نامه قرارداد مهندسی , تأمین کالا و تجهیزات  E.P برای پروژه های صنعتی   

موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب  C  

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی 

موافقت نامه

موافقتنامه مشاوره

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی 

نصب، راه اندازی ، تجهیزات شبکه LAN

نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی كاركنان یك شركت

نمونه قرارداد كار

نمونه قرارداد مشاور پذیرشفرمICL-

نمونه قــرارداد مشــاوره برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 10
     
print

دانلود نقشه كشى برق ساختمان


دانلودشامل:


   علايم

   نقشه پلان ها

   نمودار تابلوها

   نمودارهاى رايزر 

   جزئيات 

    روشنايى

    پريز برق

    پريز تلفن و آنتن

    پلان روشنايى : در پلان روشنايى ابتدا

محل شدت روشنايى برحسب لوكس

اتاق نشيمن و پذيرايى 

اتاق مطالعه 

آشپزخانه 

اتاق خواب 

حمام 

راهرو 

اتاق خواب 

مداربندى اتاق ها

    تابلوى تقسيم واحدها

رايزر آنتن مركزى

نمودار رايزر سيستم تلفن

رايزر سيستم آيفون

رايزر روشنايى راه پله

  رايزر روشنايى راه پله

رايزر تابلوهاى توزيع و تقسيم برق

طرحواره خرپشته

  نقشه كشى برق به كمك نرم افزار

AutoCAD
برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 7
     
print