X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدثبت آگهی رایگان - آرشیو 1395/8

رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

دانلود مراقبت وضعیت ماشینهای دوارالکتریکی بوسیله آنالیز جریاندانلود مراقبت وضعیت ماشینهای دوارالکتریکی بوسیله آنالیز جریان در

شرکت فولاد مبارکه

محمد کاظم صباغی هرندی غلامرضا شریعتی

کارشناس دفتر فنی تعمیرگاه مرکزی کارشناس بازرسی فنی

شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه

ght@mobarakeh-steel.com sok@mobarakeh-steel.com

واژه های کلیدی :

(Motor Current Signature Analyses) آنالیز جریان موتور

(Condition Monitoring) مراقبت وضعیت

چکیده

با توجه به جايگاه ماشينهاي دوار الكتريكي درمراكز صنعتي ، نگهداري و تعميرات اين دسته از تجهيزات

الكتريكي از اهميت بسزائي برخورد ار است . نگهداري اصولي و تعميرات پيشگويانه اين تجهيزات نقش

بسزائي در كاهش هزينه هاي تعميراتي و افزايش بهره وري مراكز صنعتي ايفا مي كنند .يكي از تكنيكهاي

(Condition Monitoring) نگهداري وتعميرات ماشينهاي دوارالكتريكي،استفاده ازسيستمهاي مراقبت وضعيت

ميباشد‚ كه با استفاده از تكنيكهاي مختلف اعم از آناليز ارتعاش تجهيزات ‚آناليز جريان ‚ ترموگرافي

‚آناليز روغن و غيره انجام ميپذيرد.

تكنيك آناليز جريان يكي از تكنيكهائي است كه با استفاده از آن عيوبي نظير شكستگي ميله هاي روتور ‚

خارج از مركزي ‚خرابي بيرينگ و حتي نابالا نسي و لقي فونداسيون قابل تشخيص است .در اين مقاله

شرح مختصري در خصوص چگونگي تشخيص هر يك از اين عيوب توسط اين تكنيك ارائه و سپس

نتايج حاصل از بكارگيري آن در شركت فولاد مباركه عنوان ميگردد.

مقدمه

ماشینهای الکتریکی یکی از مهمترین و شاید گرانقیمت ترین تجهیزا ت الکتریکی در مراکز صنعتی به شمار

میروند‚ که توقفات آنها منجر به صدمات اقتصادی فراوانی می گردد . بعنوان مثال در ناحیه گندله سازی

شرکت فولاد مبارکه ‚ یک ساعت توقف موتورهای آسیاب منجر به کاهش تولید گندله به میزان 650 تن می

گردد که برای جبران مستلزم خرید از خارج می باشد.

243.DOC Page 2 of 13

با توجه به مطالب عنوان شده و برای جلوگیری از توقفات ناخواسته ‚کاهش زمانهای تعمیرات و بعبارت دیگر

کاهش هزینه تعمیرات و افزایش بهره وری ‚ انجام مراقبت وضعیت موتورها جهت تعیین وضعیت موتور

بهنگام بهره برداری امری ضروری است.

با انجام مراقبت وضعیت موتورها ‚ علاوه بر تعیین شرایط موتور و یا تشخیص خطای داخل موتور

تصمیم گیریهای متناسب با نوع عیب اتخاذ می گردد ‚ بگونه ای که موتور (در صورت نیاز )در حداقل زمان

ممکن و با کمترین هزینه مطابق برنامه ریزی متوقف و تعمیر گردد .برای مراقبت وضعیت موتورها از روشهای

مختلفی استفاده می شود . در این مقاله ضمن معرفی روشهای مراقبت وضعیت موتورها ‚ به بررسی

جدیدترین روش استفاده شده در شرکت فولاد مبارکه پرداخته و نتایج حاصل از این روش ارائه می گردد.

بطور کلی عمده عیوب ماشینهای الکتریکی را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود :

-1 عیب استاتور ناشی از بروز قطعی و یا اتصال کوتاه در سیم پیچهای استاتور

-2 شکستگی در میله های روتور و یا ترک در حلقه های انتهائی روتور

-3 ناهمگنی استاتیک و دینامیک فاصله هوائی

-4 خمیدگی شافت

-5 عیوب بیرینگ

این عیوب میتوانند نشانه هائی زیر را بوجود بیاورند :

-1 نابالانسی در ولتاژهای فاصله هوائی و جریانهای خط

-2 افزایش گشتاور ضربه ای

-3 کاهش میانگین گشتاور

-4 افزایش تلفات و کاهش بازدهی

-5 حرارت زیاد و غیر نرمال

روشها و متدهای مختلفی در تشخیص عیوب این ماشینها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

-1 مانیتورینگ میدان الکترومغناطیسی

-2 اندازه گیری دما

-3 تشخیص بوسیله تصویربرداری حرارتی

-4 مانیتورینگ صدا و ارتعاش

-5 آنالیزهای شیمیائی

-6 آنالیز جریان موتور

-7 مدل کردن ماشین و استفاده از تکنیکهای شبکه عصبی

243.DOC Page 3 of 13

بیشتر عیوبی که در روشهای فوق مورد بررسی قرار میگیرند شامل عیوب مربوط به بیرینگ ‚آرمیچر و

استاتور ‚ شکستگی م یله های روتور و خارج از مرکزی می باشند . در این مقاله شرحی مختصر در استفاده از

(MCSA) تکنیک آنالیز جریان 1

و کاربرد آن در تشخیص عیوب مختلف ماشین ارائه می شود.سیگنال جریان

موتور در حالت ایده آل بصورت یک موج سینو سی با فرکانس برق شهر می باشد . ما می توانیم جریا ن را

برحسب زمان یا بر حسب فرکانس نمایش دهیم ، در شکل 1 تصویر اول جریان را برحسب زمان و تصویر دوم

جریان رابرحسب فرکانس نمایش می دهد .

دامنه پیک فرکانسی برابر با مقدار مو ءثر دامنه موج فرکانسی می باشد از آنجا که این حالت یک حالت

تئوری بدون هارمونیک می ب اشد ما فقط یک پیک در طیف فرکانسی مشاهده می کنیم . تبدیل جر یان از

FFT دامنه زمان به فرکانس با استفاده از الگوریتم تبدیل فوریه سریع 2

انجام می گیرد .

شکل 1- طیف زمانی و فرکانسی یک موتور سالم

در طول کار عملی ، هارمونیکهای زیادی در سیگنال موتور مشاهده می شو د و بنابراین درسیگنال واقعی

پیکهای ی را علاوه بر فرکانس خط و هارمونیکهایش مشاهده م ی کنیم . این طیف فرکانسی جریان به عنوان

مشخصه جریان موتور شناخته می شود . با تحلیل این هارمونیکها بعد از تقویت سیگنال توانائی تشخیص

عیوب گوناگون موتور را پیدا می کنیم .

هارمونیکها در اثر عیوب مختلف الکتریکی و مکانیکی تولید می شوند ‚ همچنین از طریق منبع تغذیه هم

وارد می شوند ولی اینه ا از اهمیت کمی در تشخیص عیب برخوردارند . تمامی عیوب تغییراتی را در توزیع فلوی

داخلی بوجود می آورند ، پ س هارمونیک تولیدمی کنند. توجه داشته باشیدکه این هارمونیکها ، هارمونیکهای میانی

هستند و با هارمونیک آنالای زرهای معمولی قابل تشخیص نمی باشند .درادامه به بررسی عیوب مختلف قابل

مشاهده توسط طیف جریان وبرخی آمار مربوط به این تست در شرکت فولاد مبارکه می پردازیم .

1.Motor Current Signature Analysis

2.Fast Fourier Transform

243.DOC Page 4 of 13

خرابی میله روتور :

دلایل بروز شکستگی در میله های روتور را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :

افزایش دما و جرقه. ‚ hot spot ‚ الف- فشارهای حرارتی : بواسطه اضافه بار ‚ نابالانسی

ب - فشارهای مغناطیسی : بواسطه نیروهای الکترومغناطیسی ‚ نابالانسی شار ‚ لرزش و نویزهای

مغناطیسی.

ج - ایرادهای ساخت

د - تنشهای دینامیکی : زیاد بودن نیروی گریز از مرکز و گشتاور اعمال شده به شافت.

ه - عوامل محیطی : آلودگی ‚ رطوبت بیش از حد.

و - تنشهای مکانیکی : اشکال در بیرینگ ‚ خستگی ‚ شل بودن ورقه های هسته و .....

در صورت بروز شکستکی و یا ترک در میله های روتور در مشخصه جریان موتور ، فرکانس عبور قطب موتور

بصورت یک ساید باند فرکانس خط مشاهده خواهد شد . به (PPF = motor slip * no. of poles)

خواهیم دید و در حالت کلی داریم : FL ± PPF عبارت دیگر پیکها را در فرکانس

Fb=(1±2ks)FL

s = لغزش موتور

k = 1,2,3, ….

FL= فرکانس منبع تغذیه

و ساید باندهای فرکانس عبور قطب نشانگر وضعیت FL اختلاف بین دامنه پیک فرکانس مربوط به خط

60dB سلامتی میله های روتور می باشد .تجربیات و تحقیقات عملی مشخص کرده اند که یک اختلاف

بیانگر شرایط عالی میله های روتور می باشد .

وقتی که ضعف میله های روتورشرو ع میشود(اتصالات بامقاومت زیادبوجودبیایدیایک ترک شروع به پیشرفت کند) ،

افزایش می یابد که یک افزایش را در PPF امپدانس روتورافزایش می یابد. به همین علت مقدارجریان درفرکانس

48 نشانگر dB در طیف فرکانس) نشان می دهد .یک اختلاف حدود ) PPF میزان دامنه پیک های فرکانس

35 نشانگر وجود شکستگی درمیله ها می باشد . dB بوجود آمدن اتصال با مقاومت بالا و اختلاف حدود

در شکلهای 2 و 3 طیف جریان مربوط به موتور میکسر 14 واحد گندله سازی شرکت فولاد مبارکه به عنوان

یک نمونه از بروز ترک در میله های روتور و متعاقب آن گسترش عیب و افزایش عمق ترک و شکستگی با

گذشت حدود یک ماه از کارکرد موتور را میتوان مشاهده کرد .علت بروز این ترکها آلودگی شدید محیط کار و

بارگزاری نامناسب و راه اندازیهای مکررو پی درپی موتور بوده است.

243.DOC Page 5 of 13

شکل 2 - طیف جریان موتور میکسر 14 واحد گندله سازی شرکت فولادمبارکه 15 آبان ماه 1381

شکل 3 - طیف جریان موتور میکسر 14 واحد گندله سازی شرکت فولادمبارکه 11 آذر ماه 1381

در جدول 1 مقادیر استاندارد در خصوص نسبت پیک جریان در فرکانس اصلی برق و پیک جر یان در

فرکانسهای خرابی میله روتور آورده شده است.

چارت میزان آسیب دیدگی میله روتور

وضعیت روتور توصیه ها

FP / FL

(نسبت درصد) FL / FP

FL / FP

(دسی بل)

سطح

آسیب

0/1 عالی - > 1000< 60< 1

0/1-0/2 خوب - 501-1000 54-60 2

0/2-0/4 متوسط داده برداری پریودیک 251-501 48-54 3

کاهش پریود

داده برداری

بوجود آمدن ترک در میله های روتور و یا

مقاومت زیاد در اتصالات میله ها با حلقه

انتهائی

0/4-0/79 126-251 42-48 4

انجام تست ارتعاش به

ترک و یا شکستگی دریک یا دو میله روتور منظور یافتن منشا عیب 0/79-1/58 63-126 36-42 5

1/58-3/16 ترک و یا شکستگی در چند میله روتور تعمیر هر چه سریعتر 32-63 30-36 6

تعمیر و جایگزینی

هرچه سریعتر

ترک و یا شکستگی در چند میله روتور و

حلقه انتهائی

3/16< 32> 30> 7

جدول 1- مقادیر استاندارد جهت بررسی وضعیت میله های روتور در موتورهای قفسه سنجابی

243.DOC Page 6 of 13

خارج از مرکزی استاتیکی :

خارج از مرکزی استاتیک ی یک پدیده ناشی از ناهمگونی فاصله هوائی بین استاتور و روتور می باشد که

در فونداسیون ، ناهمراستائی بیرینگ یا یک تنظیم نادرست فاصله هوائی saft foot معمولا ” بدلیل وجود

برای بیرینگ های معمولی بوجود می آید . این عیب بصورت پیکهایی در فرکانس اصلی عبور میله روتور

بوجود می آیند که به صورت سایدباندهایی برای فرکانس خط و هارمونیکهای آن می باشند .

شکل 8- طیف مربوط به وجود خارج از مرکزی استاتیک

NFL فرکانس نشان دهنده عیب خارج از مرکزی استاتیک = RB × RS ±

RB = تعداد میله های روتور

RS = سرعت گردش روتور

FL = فرکانس خط

N = هارمونیکهای فرد فرکانس خط

خارج از مرکزی دینامیکی :

خارج از مرکزی دینامیک ی پدیده ای است ناشی از فاصله هوایی متغیر روتور– استاتورکه عموما” بدلیل وجود

فرسودگی در هوسینگ بیرین گ یا پوششهای انتهایی رخ می دهد . این یک مشک ل و عیب مهم می باشد چراکه

می تواندباعث تخریب سریع بیرینگ وهوسینگ آن و در درازمدت باعث بروز سایش روتور با استاتور می گردد .

داده برداری زود هنگام و نزدیک بهم در این شرایط معمولا توصیه می گردد تا شرایط تجهیز به طور کامل

تحت مراقبت باشد . این عیب بصورت پیکها ی بلندی در فرکانس اصلی عبور میله روتور و هارمونیکهای آن

همراه با ساید باندهای سرعت گردش در اطراف آنها مشاهده می شود .

NFL ± RS فركانس نشاندهنده عيب خارج از مركزي ديناميكي = RB × RS ±

243.DOC Page 7 of 13

استاتور

مرکزروتور

خارج از مرکزی دینامیکی خارج از مرکزی استاتیک وضعیت نرمال

شکل 9- طرح شماتیک خارج از مرکزی دینامیک و استاتیک

ناحیه آهک سازی شرکت فولاد مبارکه V شکل 10 – طیف مربوط به وجود خارج از مرکزی جزئی دینامیکی در فن 02

اتصال کوتاه در سیم پیچهای استاتور

عواملی که باعث بروز عیب در استاتور و آرمیچر و بوجود آمدن اتصال کوتاه در سیم پیچهامی گردد را

میتوان به صورت زیر دسته بندی نمود:

-1 دمای بالای هسته یا سیم پیچ

-2 شل بودن ورقه های هسته ‚ گوه ها و یا اتصالات

-3 آلودگی

-4 اتصال کوتاه و تنشهای راه اندازی

-5 تخلیه جزئی الکتریکی

این اتصال کوتاهها باعث بوجود آمدن حرارت زیاد در سیم پیچها و همچنین نابالانسی جریان میشود .

همچنین باعث ایجاد حرارت نامتقارن و موضعی ، کاهش راندمان و به مرور زمان اتصال زمین شدن سیم

243.DOC Page 8 of 13

پیچ می گردد . طیف جریان به همان خوبی که کاهش درجۀ عایقی را نشان می دهد می تواند این عیب

را نیز آشکار کند .

فرکانس نشان دهنده عیب استاتور = (k ±n(1-s)/p)FL

k = 1 , 3 , 5 , ….

n = 1 , 2 , 3 , … , (2p-1)

شکل 12 - طیف زمانی مربوط به بروز عیب در یکی از فازهای استاتور

شکل 13 - طیف جریان موتور فن 3 واحد فولادسازی شرکت فولاد مبارکه نشان دهنده بروز عیب در سیم پیچ فاز دوم استاتور

علاوه بر این میتوان وضعیت هارمونیکهای جریان خط موجود در جریان موتور را نیز تحت بررسی قرار داد و بر

اساس تغییرات آنها در طول زمان به بروز عیب در سیم پیچها پی برد .

11 و... . ‚7‚5‚ شکل 14 - طیف جریان موتور فن 3 واحد فولادسازی شرکت فولاد مبارکه نشان دهنده وضعیت هارمونیکهای 3

243.DOC Page 9 of 13

عیوب بیرینگ

تمام بیرینگها فرکانس خرابی یکت ا و مخصوص به خود دارند ( توسط سازنده تعیین می شود ) ، که اجازه

تشخیص عیب بیرینگ را می دهد . وقتی مشخصه جریان موتور مورد بازبینی قرار گیرد وجود پیک در

فرکانسهای خرابی این بیرینگها قابل تشخیص اس ت وعیب را مشخص می سازد (اعم ازاینکه عیب مربوط به ر ینگ

داخلی،رینگ خارجی،گلوله ها،غلتکهایا قفسه بیرینگ باشد ) درجه تخریب می تواند با توجه به دامنۀ این پیکها

مورد ارزیابی قرار گیرد . فرکانس خرابی که در طیف مشاهده می شود را می توان با فرمول زیر نشان داد:

Fbg= | FL ± m.Fv|

m = 1, 2 , 3 , ….

Fv = فرکانسهای ارتعاشی عیوب بیرینگ

شکل 15 – طیف جریان مربوط به عیوب بیرینگ فن 26 واحد گندله سازی شرکت فولاد مبارکه

: نابالانسی 1

جهت تشخیص این عیب ، احتیاج به بررسی سیگنال جریان موتور در شرایطی متفاوت با حالت قبل داریم

شناخته می شود که بمنظور حذف (RMS Demodulation) . این تحلیل ، با عنوان تفکیک مقدار مو ءثر

فرکانس خط و هارمونیکهای آن انجام می شود .

شکل 4 - طیف فرکانسی جریان مربوط به وجود نابالانسی در موتور

-1 تشخیص عیوب نابالانسی ‚ لقی فونداسیون و برخی عیوب دیگر عمومیت موارد ذکر شده قبلی را ندارد و در شرکت فولاد مبارکه هم

تشخیص این عیوب توسط تست آنالیز جریان در دست مطالعه میباشد.

243.DOC Page 10 of 13

در اینجا سرعت گردش موتور به صورت یک پی ک نشان داده خواهد شد . براساس مقدار دامنۀ آن ، میتوانیم

در مورد وجود هر نابالانسی در تجهیز قضاوت کنیم .

در طیف تفکیک شده یک موتور سالم پیک مربوط به سرعت گردش موتور بندرت قابل روءیت است ، در

حالتی که موتور دچار نابالانسی مکانیکی باشد ، پیکهای بالائی در سرعت گردش موتور و هارمونیکهای آن

دیده می شود .همانطور که در شکلهای 4 و 5 مشاهده میگردد رفع عیب نابالانسی موجب حذف پیک

موجود در فرکانس گردش موتور شده است.

شکل 5 - طیف فرکانسی جریان مربوط به رفع عیب نابالانسی در موتور

لقی فونداسیون :

ناهمواری فونداسیونها یا لقی در پیچها ، لقی فونداسیون را باعث می گردند ‚ این عیب با مشاهده طیف

در تست آنالیز جریان قابل تشخیص است این لقی ها در (RMS Demodulation.) تفکیک مقدار مؤثر

0.5 ) قابل مشاهده اند . در اشکال 6 و 7 طیف جریان مربوط به وجود *rpm) نصف فرکانس چرخش موتور

لقی در فونداسیون و طیف جریان پس از اصلاح لقی نشان داده شده است.

شکل 6- طیف جریان مربوط به وجود لقی فونداسیون تجهیز

243.DOC Page 11 of 13

شکل 7 - طیف جریان پس از اصلاح لقی

عیوب مکانیکی استاتور

این عیوب معمولا ” شامل لقی گوه ها ، لایه ها و خرابی هسته می شوند .گوه های لق باعث تخریب عایق

هسته بصورت مکانیکی می شوند و همچنین سائیده شدن ورنی اطراف هسته را بدنبال خواهد داشت که این

باعث بروز کرونا و کاهش قدرت عایقی موتور می گردد .

خرابی هسته باعث اتصال کوتاه در لایه های استاتور و پدید آمدن منطقۀ گرم در اثر جریان های محلی

گردابی در روی هسته می شود. این به مرور باعث خوردگی عایق موتور و تخریب آن در طول زمان می شود .

شکل 11 – طیف مربوط به بروز عیب در هسته استاتور

243.DOC Page 12 of 13

نتایج حاصل ازمراقبت وضعیت تجهیزات توسط تست آنالیز جریان در شرکت فولاد مبارکه

C.M. بهره گیری از تست آنالیز جریان بعنوان یک تکنیک 1

(مراقبت وضعیت ) در شرکت فولاد مبارکه

از آبان ماه سال 1380 آغاز و تعدادی از تجهیزات شرکت تحت پوشش این تست قرار گرفت . سخت افزار

1000 و دیتا کلکتور 2526 ساخت amper / 1 volt مورد استفاده جهت برداشت اطلاعات شامل یک پروب

که نقش بانک اطلاعاتی سیستم مراقبت COMPASS میباشد . اطلاعات مذکور در سیستم B&K شرکت

وضعیت ماشینهای دوار بازرسی فنی شرکت فولاد مبارکه را دارد ذخیره می گردد.

شرایط تجهیزات به صورت ماهیانه (یا بر حسب مورد در پریودهای زمانی متفاوت ) کنترل می شود و میزان

ساید باندهای جریان خط و هارمونیکهای آن تحت مراقبت قرار می گیرند.

عیوب عمده ای که تا کنون درتجهیزات با استفاده از تست آنالیز جریان مشاهده شده است شامل عیوب

شکستگی در میله های رو تور و خارج از مرکزی استاتیک و دینامیک می باشند .علل بروز این عیوب بهره برداری

در شرایط غیر نرمال و تنشهای ناگهانی ناشی از تغییرات بار ‚ راه اندازیهای مکرر و پشت سر هم و آلودگی

محیط کار به ذرات گرد و غبار می باشند . در جدول 2 عیوب مشاهده شده در نواحی مختلف شرکت فولاد

مبارکه که توسط تست آنالیز جریان تشخیص داده شده اند ارائه می گردد .با توجه به پیشگیریهای انجام شده

در خصوص توقف تولید و برنامه ریزیهای انجام شده جهت رفع عیب تجهیز در زمان توقف برنامه ریزی شده واحد

میتوان نتیجه حاصله از اجرای این تکنیک را کاهش تو قفات اضطراری خط به میزان تقریبا 240 ساعت در

نواحی مختلف شرکت فولاد مبارکه در طول دو سال گذشته عنوان کرد بعبارت دیگر “ کاهش توقفات

اضطراری بمیزان 120 ساعت در سال ما حصل نگهداری اصولی و انجام تعمیرات پیشگویانه با

استفاده از تکنیک آنالیز جریان می باشد “ ، که با توجه به ارزش افزوده بالای محصول در این شرکت و

هزینه پائین استفاده از این تکنیک ‚کارائی قابل توجه این روش در سیستم مراقبت وضعیت مشخص می

گردد.

ناحیه

مواد اولیه گندله سازی آهن سازی فولاد سازی نورد سرد

نوع عیب

0 2 0 11 شکستگی میله های روتور 3

1 0 1 4 خارج از مرکزی 8

0 0 0 3 خرابی بیرینگ 0

جدول 2 – عیوب مشخص شده توسط تست آنالیز جریان در تجهیزات تحت مراقبت سیستم مراقبت وضعیت در شرکت فولاد مبارکه

1.Condition Monitoring

243.DOC Page 13 of 13

مراجع :

[1] Aditya Korde B.E. (Elec.), “ on-line condtion monitoring of motors using electrical

signature analysis”, Diagnostic Technologies India Pvt. Ltd.

[2] R. R. Schoen, T. G. Habetler, F. Kamran, R. G. Bartheld, “ Motor bearing damage detection

using stator current monitoring”, IEEE Trans. Ind. Applns., vol.31, no. 6, pp 1274-79, Nov-Dec

1995.

[3] R. R. Schoen, B. K.Lin, T. G. Habetler, J. H. Schlag, S. Farag, “An unsupervised on-line

system for induction motor fault detection using stator current monitoring,” IEEE Trans. Ind.

Applns., vol.31, no. 6, pp 1280-86, Nov-Dec 1995.

[4] B. Yazici, G. B. Kliman, W. J. Premerlani, R. A. Koegl, G. B. Robinson and A. Abdel-

Malek, “ An adaptive, on-line, statistical method for bearing fault detection using stator

current”, IEEE-IAS Annual Meeting conference, pp 213- 220, New Orleans, LA, 1997.

[5] G. B. Kliman, W. J. Premerlani, R. A. Koegl and D. Hoeweler, “ A new approach to on-line

fault detection in ac motors”, IEEE-IAS Annual Meeting Confernce, pp.687-693, San Diego,

CA, 1996.

[6] J. Penman, H. G. Sedding, B. A. Lloyd, W. T. Fink, “Detection and location of interturn

short circuits in the stator windings of operating motors”, IEEE Trans. Energy Conv., vol.9,

no.4, Dec 1994.

[7] H. A. Toliyat and T. A. Lipo, “ Transient analysis of cage induction machines under stator,

rotor bar and end ring faults”, IEEE Trans Energy Conv., vol.10, no.2, June 1995.

[8] S. Williamson and P. Mirzoian, “ Analysis of cage induction motor with stator winding

faults”, IEEE-PES, Summer Meeing, July 1984.برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 24
     
print

دانلود ارائه یک مدل اندازه گیری بهره وری سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت)دانلود 


دکتر محمدحسین سلیمی، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

واژه های کلیدی: اندازه گیری بهره وری، خانواده ی شاخصه، مدل ارزیابی عملکرد، بهره وری نت.

چکیده:

می گردد و از همین « نت» نبود سیستم های ا ندازه گیری عملکرد باعث رخوت سیستم مدیریت

رو مدیریت های نت پیشرو و با بهره وری بالا همیشه ارزیابی عملکرد را سرلوحه شناخت نارسائی ها

و یافتن زمینه های بهبود می دانند و سعی دارند سیستم های اندازه گیری خود را مرتباً بهبود دهند تا

چرخه بهبود را سرعت و شتاب بخشیده و در فضای رقابتی امروز، هزینه های نت را کاهش داده و

قیمت تمام شده محصولات را کاهش و زمان پاسخگویی به بازار را کاهش دهند.

در این مقاله یک مدل اندازه گیری عملکرد مبتنی بر شاخص های خانواده و با استفاده از مدل

ارزیابی یازده گامی ابت دا شاخص های عملکرد را با معیارهای قابل قبول داخل کارخانه مقایسه نموده

و بهبود می دهد و سپس شاخص های عملکرد را با معیارهای استاندارد شده مقایسه و سعی در

بهبود استانداردها دارد . به این ترتیب شرکت صنعتی مرتباً درگیر تلاش برای بهبود استانداردهای

می باشد. « نت» عملکرد

مقدمه

این مدل ترکیبی از مجموعه شاخص های خانواده بهره وری (ترکیبی از شاخص های اثربخشی و

مدل فرآیندی ارزیابی عملکرد » شاخص های کارائی ) و مدل اندازه گیری عملکرد یازده گامی است که آن را

می نامیم. در این مقاله هر کدا م از موارد فوق توضیح داده می شود و سپس خود مدل ارائه می گردد « فرآیند

کاملاً مناسب است. « نت» که در مورد ارزیابی عملکرد بهره وری

این مدل جنبه یادگیری بسیار مفیدی دارد به طوری که:

1 قدرت تعریف شاخص ها را در داخل شرکت توسعه می دهد.

ارتقاء می دهد. « نت» 2 قابلیت ارزیابی شاخص ها و تأثیر آنها را روی بهره وری

افزایش می دهد. « نت» 3 زمینه کار گروهی را در سیستم

4 تمایزی بین شاخص های اثربخشی و شاخص های کارائی ایجاد می کند.

5 مفاهیم عمیق بهره وری را در سیستم توسعه می دهد.

6 زمینه ارتقاء استانداردهای عملکرد را در قالب شاخص ها فراهم می آورد.

7 فرهنگ کمی سازی ارزیابی عملکرد را گسترش می دهد.

-150 صفحه 2 از 7 .DOC دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

عنوان مقاله: ارائه یک مدل اندازه گیری بهره وری سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت)

1 بهره وری سیستمی

زمانی می توان در صنعت بهره وری را نهادینه کرد که آن را در قالب سیستم ملاحظه نمود:

1-1 . بهره وری فرهنگی یا سازماندهی مفاهیم در صنعت (فرهنگ سازی و جا انداختن مفاهیم و مقاصد)

2-1 . کمک به وظیفه مندی کلیه افراد در مورد بهره وری (بهره وری فردی)

3-1 . آموزش افراد در مورد بهره وری (بهره وری آموزش)

4-1 . بهره وری برنامه یعنی توأم نمودن بهره وری با برنامه (به جای شعار دادن در مورد بهره وری لازمست

اهداف و مقاصد بهره وری در قالب برنامه پیاده سازی گردد)

5-1 . بهره وری مالی (هماهنگ سازی بهره وری با بودجه بندی و نوع سرمایه گذاری  یا هزینه نمودن در

زمینه هایی که ارزش افزوده بیشتری تولید می کند).

6-1 . بهره وری سیستم نظارتی و ارزیابی (مقاصد بهره وری در قالب نظارت و کنترل دیده می شود)

« نت» 2 شاخص بهره وری خانواده در

« نت» و نقش آن در اثربخشی « نت» 1-2 . سیاست های

اصولاً اثربخشی (در بهره وری ) ملازم با نوع تصمیم گیری در مورد چگونگی به کارگیری سیستم ها دارد .

به طور مثال تصمیم گیری در مورد خرید ماشین آلات و سطح پایا ئی آن ها و یا اینکه تصمیم بگیریم از

« نت» کدامیک از موارد زیر استفاده کنیم و یا ترکیبی از آنها، روی اثربخشی سیستم

BM (Breakdown Maintenance).

PM (Preventive Maintenance)

TPM (Total Productive Maintenance)

RCM (Reliability –Centered Maintenance)

تأثیر چشم گیری دارد که کیفیت و هزینه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد . یا استراتژی های جایگزینی

ماشین آلات در یک سیستم در زمره موارد تأثیرگذار شدید روی بهره وری و بالاخره اثربخشی سیستم دارد.

2-2 . شاخص کارائی

معین گردید نوبت به « نت» 1 سیاست مشخص و یا استراتژی - آنگاه که بر اساس مطالعات بند 2

روش های ارتق اء و سطح کارائی عملکرد می رسد که باعث بهبود وضع عملکرد سیستم می گردد . قبول کنیم

که اثربخشی بیشترین تأثیر را روی بهره وری دارد در حالی که کارائی تأثیرش به مراتب کمتر است ولی

متأسفانه در کشور، غالباً کارائی مدنظر است و در مورد سیاست ها کمتر اقدامی صورت می گیرد.

را با استاندارد یا مقدار مشخص ش ده مقایسه « نت» شاخص های کارائی شاخص هائی هستند که عملکرد

می کند مانند مقایسه با زمان های استاندارد، مقایسه با هزینه های استاندارد، مقایسه با ضایعات استاندارد و یا

دوباره کاری های استاندارد.

3-2 . شاخص های اثربخشی نت

« نت» شاخص هائی هستند که به طور کلی سطح رضایت از عملکرد سیستم ،« نت» شاخص های اثربخشی

را availability را ارتقاء می دهند؛ مثلاً زمان از کارافتادگی کلی دستگاه ها را کاهش می دهند، آماده به کاری یا

-150 صفحه 3 از 7 .DOC دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

عنوان مقاله: ارائه یک مدل اندازه گیری بهره وری سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت)

ارتقاء می دهند، سود آوری شرکت را افزایش می دهند یا هزینه های کلی نت را کاهش می دهند (مانند اتخاذ

یا کیفیت کار ماشین آلات را بهبود می دهند، که از روی این (MP یا Maintenance Prevention سیاست

مفاهیم می توان شاخص ها را تعریف نمود . در اثربخشی هدف ارتقاء استانداردهاست و سطح کلی عملکرد را

در قالب ارتقاء تکنولوژی (نرم و سخت) بهبود می دهد.

4-2 . تشریح شاخص های خانواده بهره وری نت به طور مختصر

عبارتست از مجموعه شاخص هائی از نت که کاملاً حساب « نت» منظور از شاخص های خانواده بهره وری

شده انتخاب گردیده باشند، به طوری که هم شاخص های اساسی اثربخشی و هم شاخص ه ای کلیدی کارائی را

را بازی کنند. Critical Success Factors دربرگیرند و در مجموع نقش

[8,9] « نت» 5-2 . روش تعیین شاخص های خانواده بهره وری

ابتدا عملاً شاخص های اثربخشی و کارائی را در نت تعریف نموده (به صورت کار سیستمی ) و سپس با نظر

تیم به هر کدام وزن داده و با مقایسه شاخص های وزن داده شده، شاخص های با اثر کم را حذف و

5) باشد. - شاخص های با اثر قوی را نگاه می داریم. سعی می شود که تعداد این شاخص ها بین ( 7

در جدول زیر بخشی از شاخص های اثربخشی و شاخص های بخش تولید آورده شده است.

درباره مأموریت نت (یا اثربخشی):

1 امکانات فیزیکی (ماشین آلات)

1 تأمین عملکرد ماشین آلات بدون عیب و بی نقص - محتوا: 1

2-1 روزآوری ماشین آلات طبق برنامه در قالب بودجه پیش بینی شده

1 هزینه آسیب رسانی به خاطر عدم اقدام پیش گیرانه (عدم اصلاح ضایعات) - شاخص ها 1

2-1 تطابق با برنامه روزآوری ماشین آلات و هزینه های مربوطه

1 کمتر از هزینه های پیشگیری - هدف برنامه 1

2-1 کمتر از 5% انحراف.

2 ماشین آلات تولیدی

Online 1 نگهداری ماشین آلات به منظور آماده به کاری - محتوا 2

کاهش نرخ اتفاقات نامطلوب ماشین آلات به خاطر خرابی های قابل اصلاح (که اقدام

2-2 نشده)

1 درصد آماده به کاری ماشین آلات برای به کارگیری در شیفت مقدماتی - شاخص ها 2

2-2 زمان از دست رفته به خاطر اتفاقات به ازاء 10,000 ساعت کاری مستقیم نیروی کار

%97 1- هدف برنامه 2

2-2 کاهش به یک در ده هزار یا کمتر

-150 صفحه 4 از 7 .DOC دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

عنوان مقاله: ارائه یک مدل اندازه گیری بهره وری سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت)

3 طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با رویکرد فرآیندی

[ در این بخش سعی شده این متدولوژی به طور خلاصه مرور شده و نکات مهم آن ارائه شود.[ 1,2,3,4

شکل ( 2) بلوک دیاگرام فرآیند ارزیابی عملکرد را نشان می دهد . همان طوری که در شکل ملاحظه می شود

فرآیند ارزیابی عملکرد به یازده قدم تفکیک شده و شکل ( 2) کل فرآیند را به صو رت شفاف به نمایش گذاشته

( است. البته ممکن است هر سازمان با ملاحظات خاص خود و با استفاده از فرآیند ارائه شده در شکل ( 1

اقدام به طراحی بلوک دیاگرام ارزیابی منحصر به فرد خود بنماید . عناصر فرعی هر گام می تواند براساس

نیازهای متفاوت تغییر یافته یا براساس اطلاعات ی که در گام های بعدی به دست می آیند مجدداً مورد استفاده

[ قرار گیرند. حال قدم های فرآیند به طور خلاصه تشریح می شوند: [ 5,6,7

1. فرآیند مورد ارزیابی را تعیین کنید . تعیین فرآیند مهم ترین گام فرآیند ارزیابی عملکرد می باشد . اگر

پرسنل روی نحوه اجرای فرآیندهای خودشان اتفاق نظر نداشته و به توافق نرسیده باشند چگونه

می توانند آنها را به طور مؤثر اندازه گیری کرده و از نتایج اندازه گیری استفاده نمایند.

2. فعالیت های مهم فرآیند مورد ارزیابی را تعیین کنید . فعالیت مهم فعالیتی است که نیاز به گذاشتن

سنسور برای اندازه گیری عملکرد د ر آن خیلی زیاد می باشد و برای اندازه گیری عملکرد آن باید شاخص

تعریف شود.

3. استاندارد یا هدف عملکردی را تعیین کنید . همه شاخص های اندازه گیری باید نسبت به اهداف یا

استاندارد از پیش تعیین شده ای تنظیم شوند . حتی اگر در ابتدا اهداف تا حدی ذهنی باشند . داشتن

استاندارد و هدف تنها راه اندازه گیری میزان موفقیت مدیریت می باشد.

4. شاخص های ارزیابی را تعیین کنید.

5. مسئول انجام هر گام فرآیند را مشخص کنید.

6. داده ها را جمع آوری کنید. به روشی مناسب داده ها را برای تحلیل و یافتن روندهای آنها گردآوری کنید.

7. عملکرد واقعی را تحلیل و گز ارش کنید . داده های اولیه را به شاخص های ارزیابی تبدیل کرده و به شکل

مناسب آنها را تنظیم و گزارش کنید.

8. عملکرد واقعی را با اهداف مقایسه کنید . عملکرد واقعی گزارش شده را با اهداف از قبل تعیین شده

مقایسه کرده و انحراف آن را مشخص کنید.

9. نیاز به اقدام اصلاحی را تعیین نمائید. با توجه به اندازه انحراف اقدام اصلاحی لازم را تعیین کنید.

10 . برای برگرداندن عملکرد به سطح استاندارد تعیین شده، تغییرات لازم را اعمال کنید . در صورت نیاز

به اقدام اصلاحی به این قدم مراجعه کنید . تعیین نوع اقدام اصلاحی جزء فرآیند ارزیابی عملکرد نبوده،

بلکه جزء فرآیند بهبود کیفیت می باشد.

11 . نیاز به هدف گذاری جدید را تعیین نمائید . حتی در سیستم های موفق نیز ممکن است اهداف برای

استفاده بهتر از منابع سازمان نیاز به تغییر داشته باشند . از آنجایی که فرآیندها در طول زمان

دستخوش تغییر و تحول می شوند لذا لازم است اهداف نیز متناسب با تغییر و تحول فرآیندها، تغییر

یابند.

-150 صفحه 5 از 7 .DOC دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

عنوان مقاله: ارائه یک مدل اندازه گیری بهره وری سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت)

اقدامات مسئولیت قدم ها

شکل 1  بلوک دیاگرام فرآیند ارزیابی عملکرد

آیا اقدام اصلاحی

نیاز

برای برگرداندن فعالیت ها به سطح استاندارد

تغییرات را اعمال کنید.

تعیین فرآیند

تعیین فعالیت های بحرانی که باید مورد اندازه گیری قرار گیرند

استانداردها یا اهداف را تعیین کنید

شاخص های ارزیابی را تعیین کنید

افراد مسئول را تعیین کنید

داده ها را جمع آوری کنید

عملکرد واقعی را تحلیل و گزارش کنید

عملکرد واقعی را با اهداف یا استاندارد

مقایسه کنید

آیا اهداف جدید

مورد نیاز است؟

بله بله

نه

نه

شروع

بانک اطلاعات

9

10

11

6

7

8

1

2

3

4

5

-150 صفحه 6 از 7 .DOC دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

عنوان مقاله: ارائه یک مدل اندازه گیری بهره وری سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت)

4 تلفیق شاخص های خانواده نت و مدل ارزیابی عملکرد

همان گونه که اشاره شد در این مرحله، پس از تعیین خ انواده شاخص های نت، در مورد هر یک از

اقدام به ارزیابی عملکرد می گردد که در این مورد توجه خاص به استانداردهای تعریف ،« نت» فرآیندهای

شده یا مقادیر هدف از اهمیت خاصی برخوردار است که باعث آگاهی و هوشیاری مدیریت نت گردیده و

به طور فعال نسبت به تعریف و بهبود آنها اقدام می نماید.

به دست آمده ب ا "actual values" همان گونه که در مدل ارزیابی توضیح داده شد، وق تی که مقادیر واقعی

مقادیر هدف یا استاندارد فاصله داشته باشد بایستی اقدام اصلاحی مدنظر قرار گیرد و افراد آموزش دیده

باشند تا بتوانند اقدام اصلاحی را به انجام رسان ند و یا در قالب فعالیت های کایزنی و هسته های بهبود

بهره وری راه های خلاق برای بهبود عملکرد جستجو نمایند.

بدین ترتیب وضعیت نت مرتباً در حال تعالی و بهبود خواهد بود و فضای پویا و خلاقی در محیط نت ایجاد

می گردد. البته نقش مدیریت نت و مدیریت کارخانه در ایجاد این فضای خلاق نقش اساسی دارد.

نتیجه گیری:

مدل پیشنهادی می تواند در پویائی محیط نت در کارخانه نقش کلیدی داشته باشد زیرا این مدل صرفاً

اقدام به حذف PDCA یک مدل اندازه گیری نیست بلکه یک فرآیند بهبود عملکرد است که در قالب چرخه

علل تولید ضایعات و نقائص می نماید.

منابع:

1. Broadbent, Mick, Measuring Business Performance, Published by The chartered Institute of

Management Accountants, 1999.

2. Neely, A., Bourne, M., Kennerley, M., Performance measurement system design: developing

and testing a Process-based approach, International Journal of Operation & Production

Management, vol. 20, No. 10, 2000, PP. 1119-1145.

3. Bond, T.C., The role of Performance measurement in continuous improvement, International

Journal of Operations & Production Management, vol. 19, No. 12, 1999, PP. 1318-1334.

4. Neely, A., The Performance measurement revolution: Why now and What next?, International

Journal of Operations & Production Management, vol. 19, No. 2, 1999, PP. 205-228.

5. Bititce, U.S., Turner, T., Dynamics of Performance measurement systems, Internation Journal

of operation & Production Management, vol. 20, No. 6, 2000, PP. 692-704.

6. Lebas, M.J., Performance measurement and Performance management, Internationa Journal

of Production Economics, 41, 1994, PP. 23-35.

7. Nilsson, F., Olve, N., Control Systems in multibusiness Companies: From Performance

management to Strategic management, European Management Journal, vol. 19, No. 4, 2001,

PP. 344-358.

-150 صفحه 7 از 7 .DOC دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

عنوان مقاله: ارائه یک مدل اندازه گیری بهره وری سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت)

8. NPB, Planing Research Center, National productivity Board, Singapore. 1995

9. David J. Sumanth. PHD Productivity Engineering and Management Tata McGraw. Hill

Publishing Limited, 1984


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 12
     
print

دانلود پروژه بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون
برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
جزئیات و دانلود

شامل:

  سوخت و انواع آن
 عوامل قابل اهمیت در انواع سوخت
 احتراق سوخت هیدروکربنه
 انواع سوخت موتورهای درون سوز
 انتخاب صحیح مخلوط سوخت
 سوخت گاز مایع و استفاده از آن در موتور
 معرفی گازهای طبیعی مورد استفاده در موتورهای بنزینی
 تعریف LNG 
 ترکیبات
 چگونگی ذخیره آن
 چگونگی سرد نگه داشتن آن
 علت استفاده از LNG به عنوان سوخت ماشین‌ها و وسایل نقلیه
 تعریف  CNG 
 تعریفLPG
 مزیت استفاده از LNG بجای CNG به عنوان سوخت
 عوامل عدم پذیرش LNG به عنوان سوخت خودروها
  موتورهای گاز مایع سوز
 چگونگی کار
 سیستم‌های نسل اول
 سیستم تبدیل نسل دوم
 سیستم ‌های تبدیل نسل سوم
 موتورهای مخصوص سوخت گازی
 تقسیم بندی موتورهای گاز سوز مجهز به سیستم جرقه
 امتیازات سیستم استوگیومتری
 معایب سیستم استوگیومتری
 محاسن سیستم کم مصرف
 سیستم سوخت رسانی
 سیستم سوخت رسان نسل اول
 سیستم سوخت رسان نسل دوم
 سیستم سوخت رسانی نسل سوم
  موتورهای مورد استفاده درسوخت‌های گازی و عوامل موثر در کارکرد آنها
 مقدمه
 صنعت تبدیل
 سیکل موتورهای دیزلی و otto
 سیکل otto
 سیکل دیزل
 بازده حرارتی موتور
 نسبت هوا به سوخت
 آنالیز و عملکرد موتور
 تاثیرات روی بازده موتور
 تاثیرات روی خروجی
 تاثیرات روی قابلیت اشتغال
 ویژگی سوخت
 ویژگی ‌های احتراق
 حرارت احتراق در واحد حجم
 ضریب Wobbe
  آلودگی خودروها
 مقدمه
 آلاینده‌های موتورها
 راههای آلودگی
 برنامه وسایل نقلیه با آلودگی کم CARB
 آلاینده‌های موتورهای احتراق داخلی
 عامل میزان آلایندگی موتورهای گازسوز
 سیستم احتراق
 فن آوری استفاده از کاتالیزور
 سیستم‌های عیب یاب قابل نصب بر روی خودرو OBD
 آلاینده‌های کنترل شده
 نوع اول از خودروها
 نوع دوم از خودروها
 خودروهای نوع سوم
 انتشار گازهای آلاینده در دماها ی مختلف موتور
 استاندارد آلودگی
 استاندارد‌هایی که در آمریکا به اجرا در آمده‌اند شامل
 قوانین مربوط به آلاینده‌ها در اروپا
  بررسی اثرات گازسوز کردن موتور‌های خاص و مقایسه با حالت بنزین سوز آنها
 نمونه موتور  سیلندر تزریق مستقیم
 آلودگی
 تست عملکرد موتور
 نمونه ماشینg
 تست آلودگی
 تست عملکرد موتور
 هوندا سیویک 
 موتور سیکلت
 تست آلودگی
 تست عملکرد موتور
 بررسی عملکرد و کیفیت کیت‌های گازسوز تولیدی در کشور
 موتور پیکان 
 موتور پژو 
  بررسی کلی معایب و مزایای گازسوز کردن موتورهای بنزینی و نتیجه گیری
 مزایا و معایب گازسوز کردن
فهرست منابعبرچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 13
     
print

دانلود معرفی کتاب PDMS و مجموعه کتاب های آموزش PDMS


دانلود 

 ماژول طراحی:

Design : Pipework, Equipment, Structure, Instrument, Cable Tray, HVAC
Draft : ADP, Draft 2 - D, Draft, AutoDraft, DraftAdmint
IsoDraft : Isometric Drawing,Iso Admin Spooler
Administration
Admin : Create Project, Project Management, Create Users, Teams, DB, MDB, Modules Monitor
Admin : 
datase 
Monitor 
Paragon + CatView Specon Propcon Lexicon
PMS PIPING MATERIAL SPECIFICATION 
PIPING 
Piping ، Instrument ، Structure
Paragon 
Specon
Catview 
Propcon 
UDA (User Defined Attributes) 
PML : Programmable Macro Language PDMS ی
PDMS Review 
AVEVA برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 11
     
print


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 7
     
print

دانلود کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانیEFQM و روش های خودارزیابیدانلود شامل:

تعالی سازمانی و كاربرد آن

مفاهیم بنیادین و معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM

فرآیند ارزیابی و امتیازدهی

رویکردهای خودارزیابی

ساختار اجراتاریخچه مدل های تعالی سازمانی

  كلیات تعالی سازمانی

کاربردهای مدل تعالی سازمانی

مزایای بکارگیری مدل تعالی سازمانی

روژه  خودارزیابی در شرکت

European

Foundation for

Quality

Management

کلیات مدل های تعالی سازمانی

چارچوب مدل EFQM و مقایسه ISO9000 با آن

ارزش ها و مفاهیم بنیادین مدل

مدل تعالی سازمانی EFQM در یک نگاه

ارتباط مفاهیم بنیادین و معیارهای مدل

ساختار معیارها

تشریح معیارهای مدل


نتیجه گرایی )[ (Results Orientation

2) مشتری مداری (Customer Focus )

3) رهبری و ثبات در مقاصد

 )  (Leadership & Constancy of Purpose

4) مدیریت بر اساس فرآیندها و واقیت‌ها

 ) ( Management by Processes and Facts

5) مشاركت و توسعه منابع انسانی

 ( People Development & Involvement)

6) یادگیری، نوآوری و بهبود مداوم

 (Continuous Learning, Innovation & Improvement) 

7) توسعه شراكت ها  (Partnership Development) 

8) مسئولیت‌های اجتماعی (Public Responsibility)


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 8
     
print

پیراهن مردانه مدل 778

شیکسون

این پیراهن از جمله پیراهن‌هایی است که می‌توانید به راحتی در هر مکانی از آن استفاده نمایید. از پارچه‌ی کتان سبک و دارای در صد کمی کش تهیه شده است و دارای بند آستین می‌باشد که در صورت تمایل می‌توانید آستین خود را به صورتی زیبا جمع نموده و توسط دکمه‌ی دوخته شده بر روی آستین آن را ثابت نگه دارید. دارای سه رنگ متفاوت بوده و مدل در عکس سایز M تن نموده است.

قیمت: 49,000 تومان

خرید از شیکسون


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 5
     
print

دانلود رایگان کتاب نگرش نوین در تعمیر و نگهداریدانلود شامل:1- انواع تعمیرات و روش های مواجه با آن

2- مکانیزاسیون تعمیرات و نگهداری

3- مشتری مداری در تعمیر و نگهداری

4- بهبود سیستم های اطلاع رسانی

5- استفاده از سیستم پرمیت

6- استفاده از MFMEA  در شناسایی عیوب بالقوه

7- استفاده از روش های حل مساله

8- استفاده از سیستم یکسان سازی قطعات به منظور کاهش هزینه ها

9- PM نیروی انسانی

10- استفاده از روش های بررسی هزینه در تصمیم گیری ها

11- کاربردهای  MSP در تعمیرات

12- استفاده از شاخص گذاری در بهبود سیستم تعمیرات

13- ICU  یا قرنطینه ماشین آلات

14- استفاده از روش های ارزیابی عملکرد در TPMبرچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 12
     
print