دانلود نقشه اجرایی گاز ساختمان تایید شده نظام مهندسی ساختمان

 

این نقشه شامل نحوه اجرا کنتور های گاز و همچنین جانمایی تجهیزات گاز سوز ساختمان می باشد. 
دانلود


نقشه های تاسیسات مکانیکی
 ساختمان های مسکونی و تجاری
نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی گاز  
مجتمع مسکونی 
تجهیزات گاز سوز 
 نحوه اجرا کنتور های گاز 
اتوکد 
dwg 
 اجرایی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

برچست ها : ,,,,,,,,,