دانلود نقشه كشى برق ساختمان


دانلودشامل:


   علايم

   نقشه پلان ها

   نمودار تابلوها

   نمودارهاى رايزر 

   جزئيات 

    روشنايى

    پريز برق

    پريز تلفن و آنتن

    پلان روشنايى : در پلان روشنايى ابتدا

محل شدت روشنايى برحسب لوكس

اتاق نشيمن و پذيرايى 

اتاق مطالعه 

آشپزخانه 

اتاق خواب 

حمام 

راهرو 

اتاق خواب 

مداربندى اتاق ها

    تابلوى تقسيم واحدها

رايزر آنتن مركزى

نمودار رايزر سيستم تلفن

رايزر سيستم آيفون

رايزر روشنايى راه پله

  رايزر روشنايى راه پله

رايزر تابلوهاى توزيع و تقسيم برق

طرحواره خرپشته

  نقشه كشى برق به كمك نرم افزار

AutoCAD
برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,