دانلود رایگان کتاب نگرش نوین در تعمیر و نگهداریدانلود شامل:1- انواع تعمیرات و روش های مواجه با آن

2- مکانیزاسیون تعمیرات و نگهداری

3- مشتری مداری در تعمیر و نگهداری

4- بهبود سیستم های اطلاع رسانی

5- استفاده از سیستم پرمیت

6- استفاده از MFMEA  در شناسایی عیوب بالقوه

7- استفاده از روش های حل مساله

8- استفاده از سیستم یکسان سازی قطعات به منظور کاهش هزینه ها

9- PM نیروی انسانی

10- استفاده از روش های بررسی هزینه در تصمیم گیری ها

11- کاربردهای  MSP در تعمیرات

12- استفاده از شاخص گذاری در بهبود سیستم تعمیرات

13- ICU  یا قرنطینه ماشین آلات

14- استفاده از روش های ارزیابی عملکرد در TPMبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,