دانلود رایگان نقشه تاسیسات مکانیکی ساختمان با تمام جزئیات

یک نقشه اجرایی تاسیسات ساختمان که همچنین می تواند به منظور آموزش استفاده شود.

شامل: 

 لوله کشی فاضلاب

 کانال کشی

 لوله کشی سیستم گرمایش

 لوله کشی لوله آب سرد و گرم

 موقیت کولر ها در پشت بام

 شیب بندی بام

دیاگرام رایرز های آب باران و فاضلاب

جزئیات اجرایی طوقه چینی چاه فاضلاب و آب باران

جزئیات چاهک فاضلاب


دانلود 


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,